China


Guangzhou Kang Cheng Medical Devices Ltd.

602 Chanzen Ctr East Tower
No. 108 Tiyu Rd East, Tianhe District
Guangzhou, 510620
China

Phone: (+86) 020.38080269
Fax: (+86) 020.38080299
Email: info@biomedichk.com
Website: https://www.biomedichk.com