Inovace jsou úzce spjaty s historií, současností i budoucností společnosti CIVCO, kde si vážíme nápadů, které přicházejí jak zevnitř naší organizace, tak i od lidí mimo ni. Díky našemu zaměření na vývoj produktů, které zlepšují klinické výsledky, a zkušenostem lékařů a pacientů jsme během naší 40leté historie získali celou řadu patentů.

Navázaná partnerství v oblasti inovací

Kromě týmů zkušených techniků, úzké spolupráci s inovátory z řad lékařů, univerzitních center pro transfer technologií a vývojových týmů prvovýrobců ultrazvukových zařízení jsou to právě podnikatelé a start-upy ve zdravotnickém sektoru, kdo umožňuje společnosti CIVCO přístup k široké škále terapií, produktů a technologií podávání léčby, a tím neustálé rozšiřování a vylepšování stávajícího portfolia.

Robustní portfolio patentů

Robustní portfolio patentů společnosti CIVCO obsahuje více než 50 patentů z nejrůznějších oblastí: od kontroly infekcí přes systémy navádění jehel a polohovací systémy až po technologii sledování jehly.

Několik prvenství v oboru

Společnost CIVCO má na svém kontě řadu významných inovací v oblasti technologií navádění jehly a prevence infekcí, a v této souvislosti uvedla na trh:

  • první jednorázový naváděcí systém pro sledování jehly (MAGGI),
  • přední elektromagnetickou platformu pro sledování jehly (eTRAX, virtuTRAX, OmniTRAX),
  • inovativní pětiúhlový bioptický systém v těle jednorázového vodiče (Verza),
  • nový bezdržákový pracovní postup pro radiologii s funkcí navádění vodiče jehly s přímým připojením VerzaLink,
  • bezgelovou virovou bariéru Envision pro ultrazvukové postupy.

Chat