นวัตกรรมของ CIVCO ถูกรวบรวมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และอนาคต และเราให้ความสำคัญกับแนวคิดที่มาจากทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เรามุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงผลลัพธ์ทางคลินิก และประสบการณ์ทางการแพทย์และผู้ป่วย ซึ่งนำไปสู่การจดสิทธิบัตรมากมายในตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีของเรา

ก่อตั้งความร่วมมือด้านนวัตกรรม

นอกเหนือจากทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ของ CIVCO แล้ว ยังมีแพทย์นักประดิษฐ์ที่เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่ง, สำนักงานถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย, ทีมพัฒนา OEM สำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ และผู้ประกอบการ ผู้เริ่มต้นธุรกิจทางการแพทย์ ช่วยให้ CIVCO เข้าถึงการรักษาที่หลากหลาย, เทคโนโลยีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ และการรักษา,เพื่อขยาย และปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่

ผลงานทางด้านสิทธิบัตรที่แข็งแกร่ง

CIVCO มีสิทธิบัตรมากกว่า 50 รายการ ซึ่งครอบคลุม กลุ่มควบคุมการติดเชื้อ, ชุดสำหรับนำเข็มเพื่อใช้กับหัวตรวจอัลตราซาวด์, ระบบระบุตำแหน่ง, เทคโนโลยีการติดตามเข็ม (needle tracking technology)

มีความหลากหลายอุตสาหกรรมเป็นที่หนึ่ง

CIVCO มีประวัติที่แข็งแกร่งในการพัฒนานวัตกรรมชุดนำเข็ม, อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งประกอบด้วย

  • ชุดสำหรับนำเข็มแบบใช้แล้วทิ้ง (MAGGI)
  • ชุดสำหรับติดตามเข็มแบบแม่เหล็กไฟฟ้า (eTRAX, virtuTRAX, OmniTRAX)
  • นวัตกรรมชุดนำเข็มแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับการตัดชิ้นเนื้อแบบปรับมุมได้ 5 ระดับ และสามารถเลือกขนาดของเข็มตามความเหมาะสม (Verza)
  • อุปกรณ์สำหรับยึดหัวตรวจแบบอิสระ Verzalink ซึ่งใช้งานร่วมกับ Verza
  • ถุงคลุมหัวตรวจอัลตราซาวด์แบบไม่ใช้เจลเพื่อป้องกันเชื้อโรค, Envision

Chat