เป็นเวลาเกือบ 40 ปี ที่ CIVCO ร่วมมือกับผู้ผลิตอุปกรณ์อัลตราซาวด์ (OEMs) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม และเชื่อถือได้ ซึ่งมีส่วนช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ทางคลินิก ด้วยความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลทางความคิด และลูกค้าใน 100 ประเทศทั่วโลก CIVCO ยังคงแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อความหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

ทำงานด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ OEM อัลตราซาวด์ชั้นนำ, CIVCO ให้บริการ OEM ที่หลากหลาย

  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างต้นแบบที่กำหนดเอง
  • การขายสินค้า OEM และการฝึกอบรมการใช้งานทางคลินิก
  • การปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศ และการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ทั่วโลก
  • ระบบคุณภาพระดับโลกที่เป็นที่ยอมรับภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 13485
  • การตลาดร่วม การส่งเสริมการขาย และกลยุทธ์การขายแบบร่วมมือ
  • การฝึกอบรมแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ และการสนับสนุนการศึกษาผ่านการสัมมนาผ่านเว็บ และการประชุมสัมมนา

ติดต่อทีม OEM ของ CIVCO เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอัลตราซาวนด์ หรือโอกาสในการพัฒนาที่ OEMORDER@CIVCO.COM

Chat