Đổi mới cải tiến được đan xen vào quá khứ, hiện tại và tương lai của CIVCO và chúng tôi trân trọng những ý tưởng đóng góp từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Việc chú trọng phát triển các sản phẩm nhằm cải thiện các kết quả lâm sàng, và trải nghiệm của bác sĩ và bệnh nhân đã đem lại cho chúng tôi nhiều bằng sáng chế trong lịch sử 40 năm của mình.

Các mối quan hệ Đối tác Cải tiến đã được thiết lập

Ngoài đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm của CIVCO, sự hợp tác mạnh mẽ với các nhà phát minh là bác sĩ kỹ thuật viên, các phòng chuyển giao công nghệ của các đại học, các đội nhóm phát triển OEM siêu âm, và các doanh nhân cũng như các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế giúp cho CIVCO có thể tiếp cận với hàng loạt các liệu pháp, sản phẩm và công nghệ điều trị nhằm mở rộng và tăng cường các sản phẩm dịch vụ hiện có của chúng tôi.

Danh mục bằng sáng chế

Danh mục bằng sáng chế của CIVCO bao gồm hơn 50 bằng sáng chế trải khắp các lĩnh vực công nghệ từ kiểm soát nhiễm khuẩn, dẫn kim đến hệ thống định vị, công nghệ theo dõi kim.

Tiên phong trong nhiều lĩnh vực

CIVCO có thành tích mạnh mẽ về đổi mới cải tiến trong lĩnh vực dẫn kim & phòng ngừa nhiễm khuẩn, bao gồm cả việc ra mắt:

  • hệ dẫn kim dùng một lần đầu tiên (MAGGI)
  • nền tảng theo dõi điện từ hàng đầu (eTRAX, virtuTRAX, OmniTRAX)
  • hệ sinh thiết năm góc sáng tạo trong một thể dẫn kim dùng một lần (Verza)
  • thao tác nghiệp vụ mới không cần giá đỡ cho chẩn đoán hình ảnh với tính năng định vị dẫn kim gắn trực tiếp VerzaLink
  • tấm chắn virus không dùng gel trong siêu âm, Envision

Chat