Trong gần 40 năm, CIVCO đã hợp tác với các nhà sản xuất thiết bị siêu âm gốc (OEM) để cung cấp các sản phẩm cải tiến và đáng tin cậy giúp cải thiện kết quả lâm sàng.

Với các mối quan hệ và khách hàng có tầm ảnh hưởng lớn tại 100 quốc gia trên thế giới, CIVCO tiếp tục tìm kiếm những cách thức mới để thúc đẩy công tác chăm sóc bệnh nhân.

Hợp tác chặt chẽ với các OEM siêu âm hàng đầu, CIVCO cung cấp một loạt các dịch vụ OEM

  • Tùy chỉnh theo yêu cầu phát triển và tạo mẫu sản phẩm
  • Bán hàng và đào tạo ứng dụng lâm sàng tại chỗ cho các OEM
  • Tuân thủ quy định quốc tế và đăng ký sản phẩm toàn cầu rộng rãi
  • Hệ thống chất lượng toàn cầu đã được thiết lập tốt, hoạt động theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485
  • Chiến lược đồng tiếp thị, đồng quảng cáo và bán hàng hợp tác
  • Đào tạo và hỗ trợ giáo dục cho các bác sĩ kỹ thuật viên và chuyên viên chăm sóc sức khỏe thông qua hội thảo trực tuyến và hội nghị chuyên đề

Vui lòng liên hệ bộ phận OEM của CIVCO để tìm hiểu thêm về cơ hội hợp tác siêu âm hoặc cơ hội phát triển qua email OEMORDER@CIVCO.COM

Chat