Ultrazvuk se používá v celé řadě specializací k provádění nejrůznějších zákroků, včetně biopsie a péče v místě kontaktu s pacientem. Je minimálně invazivní, umožňuje vysokou diagnostickou přesnost a není tak nákladný jako jiné metody.

Vizualizace jehly je důležitá u každého postupu. Použití vodiče jehly umožňuje synchronizovat jehlu se zvukovým paprskem ultrazvukové sondy. Výsledkem je:

  • lepší vizualizace jehly
  • kratší doba procedury
  • spolehlivý klinický výsledek
Společnost CIVCO je lídrem ve vývoji a výrobě vodičů jehly pro většinu ultrazvukových systémů a sond, včetně univerzální a endokavitární sondy.


Univerzální vodič jehly


Univerzální vodič jehly

Jednorázové vodiče jehly CIVCO se k ultrazvukové sondě připevňují pomocí zakázkově navrženého, opakovaně použitelného držáku nebo pomocí integrované funkce přímého připojení.


Pro biopsie


Pro biopsie

Verza je naváděcí systém nové generace, který nabízí bezkonkurenční všestrannost, snadné použití a spolehlivé výsledky při diagnostických a terapeutických zákrocích naváděných ultrazvukem v rovině (in-plane).

Vodič jehly Ultra-Pro II lze použít při celé řadě zákroků, například při biopsii vnitřních tkání, aspiracích tenkou jehlou a ablacích. Ultra-Pro II je ideální pro lékaře, kteří požadují omezený pohyb jehly a přímou cestu jehly k cíli.


Pro regionální anestézii nebo vaskulární přístup


Pro regionální anestézii nebo vaskulární přístup

Naváděcí systém pro sledování jehly Infiniti Plus je účinný nástroj, který se používá ke zvýšení efektivity a zlepšení výsledků pro ultrazvukem navigované nervové blokády a zavádění centrálního přístupu v rovině (in-plane).


Endokavitární navádění jehly


Endokavitární navádění jehly

Endokavitární naváděcí systémy pro sledování jehly jsou navrženy tak, aby reagovaly na softwarové pokyny na obrazovce, které řídí nástroje pro přesné zavádění. U postupů, jako je například biopsie tkání, odsávání tekutin, katetrizace a implantace markerů, se pro sondy od předních výrobců ultrazvukových systémů doporučují transrektální nebo transvaginální vodiče.


Chat