Udvid dine muligheder for ultravejsledte interventioner ved brug af elektromagnestisk nålesporing og fusionsteknologi.


Elekromagnetisk nålesporing


VirtuTRAX

VirtuTRAX™ er et intuitivt produkt, der gør det muligt for læger at spore spidsen af stive instrumenter (nåle) mere præcist. Gør standardinstrumenter såom ablationsnåle, sprøjter og knoglebiopsinåle til et sproringsprodukt. Læger kan nu få et meget præcist, tredimensionelt anatomisk billede af adgangen til vanskelige målområder. VirtuTRAX kan anvendes med forskellige instrumenter (nåle) til forskellige procedurer såsom ablationer, vævsbiopsier, drænage og infusion/injektion.

eTRAX

eTRAX™ har en elektromagnetisk sensor placeret i nålespidsen. eTRAX tager nu billedfusion til et nyt niveau med muligheden for at kombinerere andre billdsystemer med ultralyd. Hermed får læger et mere dynamisk og nøjagtigt redskab til billedvejledt nålesporing i realtid. Læger kan nu få et meget præcist, tredimensionelt anatomisk billede af adgangen til vanskelige målområder. eTRAX™ kan anvendes til forskellige procedurer såsom ablationer, vævsbiopsier, væskesugning, infusion/injektion, vaskulær adgang og anæstesi.


Selvregistrering i.f.m. billedfusion


omniTRAX

omniTRAX™ sørger for uafbrudt, automatisk registrering af fusionerede billeder i realtid. omniTRAX er synlig under ultralyd og CT eller ultralyd og MR og sørger for faste referencepunkter til hurtig og nøjagtig registrering af patientanatomi ved hjælp af tidligere indsamlede data vedrørende volume. Det er let at fastgøre omniTRAX™ på patienten. Skift evt. placering ved hjælp af de markerede hudområder under ultraslyd og CT eller ultralyd og MR.


Chat