Zakrycie głowicy ultradźwiękowej podczas każdego zabiegu jest ważnym sposobem zapobiegania zakażeniom krzyżowym i zmniejszania ryzyka zakażeń związanych z opieką zdrowotną.

Osłony na sondy są zalecane przez głównych producentów ultrasonografów, takich jak GE i Philips, do ochrony pacjentów, lekarzy i głowic ultrasonograficznych.

CIVCO jest liderem w dziedzinie kontroli zakażeń, opracowującym innowacyjne osłony na sondy ultradźwiękowe, które oferują różnorodne rozwiązania kliniczne. Jakość osłon sond CIVCO cieszy się zaufaniem lekarzy na całym świecie.


Osłony na sondy ultrasonograficzne ogólnego przeznaczenia


Osłony na sondy ultrasonograficzne ogólnego przeznaczenia

Osłony CIVCO są używane z sondami ultrasonograficznymi ogólnego przeznaczenia w wielu różnych procedurach i specjalnościach klinicznych, w tym radiologii, point-of-care, anestezjologii i ginekologii. Lekarze ufają, że nasze produkty zapewniają bezpieczne, proste i wygodne doświadczenie.

Osłony na sondy ultrasonograficzne ogólnego przeznaczenia są dostępne dla wszystkich głowic ultrasonograficznych w różnych długościach oraz z różnych materiałów, w tym CIV-Flex ™, miękki, trwały materiał, który nie jest wykonany z naturalnego lateksu.


Osłony na sondy ultrasonograficzne endocawitarne


Osłony na sondy ultrasonograficzne endocawitarne

Osłonki na sondy endokawitarne CIVCO służą jako bariera wirusowa dla przez odbytniczych i przez pochwowych procedur ultrasonograficznych. Kompatybilne z większością producentów ultrasonografii i dostępne w kilku rodzajach materiałów, nasze osłony na sondy pochwowe i doodbytnicze cieszą się zaufaniem w ochronie lekarzy i pacjentów przed zakażeniami krzyżowymi.


Osłonyc Chirurgiczne oraz Specjalistyczne


Osłonyc Chirurgiczne oraz Specjalistyczne

CIVCO oferuje również osłony do różnych zastosowań specjalistycznych i chirurgicznych, aby rozszerzyć zakres sterylnej ochrony przed zakażeniami krzyżowymi:

  • Osłony na sondy przezprzełykowe (TEE lub TOE)
  • Osłony Surgi ™, Surgi-Boot ™ i Surgi-Tip ™
  • Obłożenia na Ultrasonografy
  • Osłony na przewody
  • Osłony laparoskopowe


Chat