Ręczna dezynfekcja sond wysokiego poziomu


Ręczna dezynfekcja sond wysokiego poziomu

Ręczna dezynfekcja sondy ultradźwiękowej to bezpieczny i skuteczny sposób czyszczenia głowic po zabiegu półkrytycznym. Częściowo krytyczne sondy to te, które mają kontakt z błonami śluzowymi, nienaruszoną skórą lub pacjentami wysokiego ryzyka, takimi jak TEE, sondy wewnątrzpochwowe lub wewnątrzodbytnicze. Sondy i sondy ultradźwiękowe wszystkich rozmiarów można w ekonomiczny sposób czyścić ręcznie.

Podczas ręcznego czyszczenia sondy ultradźwiękowej lub sondy należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  • Dostępne rodzaje roztworów dezynfekujących wysokiego poziomu
  • Wymagania dotyczące wentylacji
  • Proces logowania
  • Czas namaczania i wymagania dotyczące płukania

Stacje dezynfekcyjne GUS firmy CIVCO zapewniają bezpieczniejszy sposób ręcznej regeneracji większości typów i rozmiarów sond ultradźwiękowych i celowników. Systemy GUS zapewniają wentylację i filtrowanie, aby stworzyć lepiej chronione środowisko dla lekarzy i pacjentów.


Przechowywanie sondy ultradźwiękowej


Przechowywanie sondy ultradźwiękowej

Przechowywanie sond ultradźwiękowych wiąże się z wyzwaniami, takimi jak umieszczenie różnych typów i długości sond, oddzielenie sondy od kabla po dezynfekcji wysokiego poziomu oraz znalezienie zamkniętego obszaru o małym natężeniu ruchu, w którym można zawiesić sondy.

Szafy do przechowywania firmy CIVCO rozwiązują większość problemów związanych z przechowywaniem sond ultradźwiękowych. To zgodne rozwiązanie jest dostępne dla sond ogólnego przeznaczenia, endokomory i TEE.

Regały oddzielają sondy od złączy i kabli.

Sondy wiszą pionowo wewnątrz obudowy, a końcówki sondy nie dotykają tylnej ściany.

Prawdziwy system filtrów HEPA zapewnia ciągły przepływ czystego powietrza.

Zamki do drzwi szafy dla dodatkowego bezpieczeństwa, a okienko podglądu pozwala lekarzom zajrzeć do wnętrza szafy bez otwierania drzwi.


Chat