เครื่องอัลตราซาวด์ถูกนำมาใช้ในการตรวจเฉพาะทางเพื่อใช้ตรวจวินิจฉัยทางรังสีวินิจฉัย (interventions) ประกอบด้วย การตัดชิ้นเนื้อ,การตรวจ ณ จุดดูแลผู้ป่วย, อัลตราซาวด์เป็นการตรวจรักษาแบบแผลเล็ก ซึ่งมีความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัยค่อนข้างสูง และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างต่ำ

ในกระบวนการรักษา ภาพในการมองเห็นเข็มเป็นเรื่องสำคัญ การใช้งานชุดนำเข็มช่วยให้เข็มอยู่ในแนวเดียวกับหัวตรวจอัลตราซาวด์ ซึ่งนำไปสู่

  • การมองเห็นภาพของเข็มที่ชัดเจนขึ้น
  • ลดเวลาในกระบวนการรักษา
  • มีความเชื่อมั่นในผลลัพธ์ทางคลีนิก
CIVCO เป็นผู้นำในการออกแบบ และผลิตชุดสำหรับนำเข็มอัลตราซาวด์ สำหรับระบบเครื่องอัลตราซาวด์ และหัวตรวจ ประกอบด้วย หัวตรวจแบบทั่วไป และหัวตรวจแบบ endocavity


ชุดสำหรับนำเข็มสำหรับหัวตรวจอัลตราซาวด์แบบทั่วไป


ชุดสำหรับนำเข็มสำหรับหัวตรวจอัลตราซาวด์แบบทั่วไป

ชุดนำเข็มแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับยึดติดกับหัวตรวจอัลตราซาวด์ เป็นการออกแบบโดยกำหนดเอง, ตัวยึด (bracket) แบบนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ เป็นอุปกรณ์สำหรับติดบนหัวตรวจโดยตรง


สำหรับการตัดชิ้นเนื้อ


สำหรับการตัดชิ้นเนื้อ

Verza Guidance System เป็นชุดนำเข็มสำหรับหัวตรวจรุ่นใหม่, ใช้งานง่าย, ซึ่งทำให้มีความมั่นใจในการตรวจวินิจฉัย และทำการรักษาเมื่อใช้ร่วมกับหัวตรวจอัลตราซาวด์แบบ In-plane (IP) ชุดนำเข็มสำหรับหัวตรวจอัลตราซาวด์ รุ่น Ultra-Pro II สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายสำหรับการตรวจทางรังสีวินิจฉัย ประกอบด้วย การตัดเจาะชิ้นเนื้อ,การเจาะดูดเซล์ และ การตัด หรือการลอกออก, Ultra-Pro II เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาสำหรับแพทย์ในการจำกัดการเคลื่อนที่ของเข็ม และการแทงเข็มเข้าไปให้ตรงกับตำแหน่งชิ้นเนื้อเป้าหมาย


สำหรับการฉีดยาชา หรือการเจาะเส้นเลือดเฉพาะที่


สำหรับการฉีดยาชา หรือการเจาะเส้นเลือดเฉพาะที่

ชุดนำเข็มอัลตราซาวด์ รุ่น Infiniti Plus ใช้งานเพื่อแทงเส้นประสาทสำหรับระงับความรู้สึก และการเจาะบริเวณ central line แบบ In-Plane (IP) อย่างมีประสิทธิภาพ


ชุดนำเข็มสำหรับหัวตรวจอัลตราซาวด์แบบ Endocavity


ชุดนำเข็มสำหรับหัวตรวจอัลตราซาวด์แบบ Endocavity

ชุดนำเข็มสำหรับหัวตรวจอัลตราซาวด์แบบ Endocavity ถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับการแนะนำของซอฟต์แวร์บนหน้าจอ เพื่อให้วางตำแหน่งของอุปกรณ์ได้อย่างแม่นยำ เป็นชุดสำหรับนำหัวตรวจเพื่อตรวจทาง Transrectal หรือ Transvaginal ซึ่งบ.ผู้ผลิตเครื่องอัลตราซาวด์แนะนำสำหรับการทำหตถการ เช่น การเจาะตัดชิ้นเนื้อ,การเจาะดูดของเหลว, การใส่สายสวน และการระบุตำแหน่งในการเจาะ


Chat