CIVCO Medical Solutions | čeština

Elektromagnetické sledování jehly

VirtuTRAX™ je intuitivní zařízení, které lékařům umožňuje přesnější sledování špičky jakéhokoli pevného nástroje. Proměňte běžně dostupné nástroje, jako jsou ablační jehly, stříkačky a jehly pro biopsii kostí, na sledované zařízení. Komplikovanější přístup k cílovým strukturám lékařům nyní usnadní vysoce přesný anatomický 3D model. VirtuTRAX lze použít například se zařízeními pro ablaci, biopsii vnitřních tkání, drenáž a podání léčby.

eTRAX™ obsahuje elektromagnetický senzor integrovaný do špičky jehly. Technologie eTRAX umožňuje propojení ultrazvuku s dalšími zobrazovacími modalitami a posouvá tak fúzní zobrazení na zcela novou úroveň. Lékařům se tím při obrazové navigaci v reálném čase dostává do rukou dynamičtější a přesnější nástroj pro sledování špičky jehly. Přístup k těžko dostupným cílům při ablaci, biopsii vnitřních tkání, drenáži, odsávání tekutin, podávání léčby, vaskulárním přístupu a anestézie jim totiž usnadňuje velmi přesný anatomický 3D model.

Chat