CIVCO Medical Solutions | ไทย

เกี่ยวกับ CIVCO

เป็นเวลาเกือบ 40 ปีแล้ว ที่ CIVCO Medical Solutions มุ่งมั่นที่จะพัฒนาในเรื่องการรักษาโดยใช้ภาพนำทาง ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ผ่านการออกแบบ การผลิต และการทำตลาดของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ สินค้าของเราได้รับความไว้วางใจจากแพทย์ และนักเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับด้านรังสีวิทยา, การดมยาสลบ, หัตถการเกี่ยวกับเส้นเลือด, สุขภาพของผู้ชาย และผู้หญิง, ด้านโรคหัวใจ, การควบคุมการติดเชื้อ, กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ และการผ่าตัด

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1981 บนหลักการของนวัตกรรม และบริการที่ยอดเยี่ยม, CIVCO เป็นองค์กรระดับโลกที่มีลูกค้ากว่า 100 ประเทศ และเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตอัลตราซาวนด์ชั้นนำทั่วโลก มีพนักงานกว่า 100 คน สำนักงานใหญ่อยู่ที่ เมือง Coralville รัฐไอโอวา และโรงงานผลิตหลักของเราอยู่ใน เมือง Kalona รัฐไอโอวา ,ซึ่งบริษัท CIVCO เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Roper Technologies

ผลิตภัณฑ์

General Purpose Ultrasound Probe Covers
ถุงคลุมหัวตรวจอัลตราซาวด์แบบทั่วไปของ CIVCO...
Endocavity Ultrasound Probe Covers
เป็นถุงคลุมหัวตรวจอัลตราซาวด์สำหรับการตรวจทางกระบ...
GUS Endocavity One Probe High Level Disinfection
แนวการฆ่าเชื้อบนหัวตรวจอัลตราซาวด์ด้วยตนเองอย่างป...
Hero Storage

มีความท้าทายอย่างมาก ในการเก็บหัวตรวจอัลตราซาวด์...
680 110 BX2 Needle Guide Bracket
ชุดนำเข็มแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับยึดติดกับหัวตรวจอัลต...
Hero Biopsy
Verza Guidance System เป็นชุดนำเข็มสำหรับหัวตรวจรุ่นใหม่,...
Hero Vascular
ชุดนำเข็มอัลตราซาวด์ รุ่น Infiniti Plus...
Hero Endocavity Needle Guides
ชุดนำเข็มสำหรับหัวตรวจอัลตราซาวด์แบบ Endocavity...
VirtuTRAX RF Needle Assembly
VirtuTRAX ™ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย...
610 1227 OmniTRAX Patient Tracker
omniTRAX ™ เป็นการติดตามอวัยวะของผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ...
Transperineal
ผลิตภัณฑ์ AccuCARE ของ CIVCO เป็นอุปกรณ์...

เราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

ค้นหาผู้แทนจำหน่ายในประเทศของคุณ (ภาษาอังกฤษ)

Chat