CIVCO Medical Solutions | čeština

Pro biopsie

Verza je naváděcí systém nové generace, který nabízí bezkonkurenční všestrannost, snadné použití a spolehlivé výsledky při diagnostických a terapeutických zákrocích naváděných ultrazvukem v rovině (in-plane).

Vodič jehly Ultra-Pro II lze použít při celé řadě zákroků, například při biopsii vnitřních tkání, aspiracích tenkou jehlou a ablacích. Ultra-Pro II je ideální pro lékaře, kteří požadují omezený pohyb jehly a přímou cestu jehly k cíli.

Chat