CIVCO Medical Solutions | čeština

Endokavitární navádění jehly

Endokavitární naváděcí systémy pro sledování jehly jsou navrženy tak, aby reagovaly na softwarové pokyny na obrazovce, které řídí nástroje pro přesné zavádění. U postupů, jako je například biopsie tkání, odsávání tekutin, katetrizace a implantace markerů, se pro sondy od předních výrobců ultrazvukových systémů doporučují transrektální nebo transvaginální vodiče.

Chat