CIVCO Medical Solutions | čeština

Pro regionální anestézii nebo vaskulární přístup

Naváděcí systém pro sledování jehly Infiniti Plus je účinný nástroj, který se používá ke zvýšení efektivity a zlepšení výsledků pro ultrazvukem navigované nervové blokády a zavádění centrálního přístupu v rovině (in-plane).

Chat