CIVCO Medical Solutions | čeština

Ručně prováděný vyšší stupeň dezinfekce ultrazvukových sond

Ruční dezinfekce ultrazvukových sond představuje bezpečný a účinný způsob čištění po provedení semikritického postupu. Semikritické sondy jsou ve styku se sliznicemi, neporušenou kůží nebo vysoce rizikovými pacienty. Jedná se například o endovaginální, endorektální nebo jicnové echokardiografické sondy. Ultrazvukové sondy a přístroje všech velikostí lze čistit ručně při nízkých nákladech.

Při ručním čištění ultrazvukové sondy nebo přístroje je třeba zohlednit následující faktory:

  • Dostupné typy roztoků pro vyšší stupeň dezinfekce
  • Požadavky na větrání
  • Protokolování
  • Požadavky na dobu ponoření a oplachování
Stanice GUS Disinfection Soak Stations™ společnosti CIVCO nabízejí bezpečnější způsob ruční dezinfekce ultrazvukových sond a přístrojů většiny typů a velikostí. Systémy GUS zajišťují větrání a filtraci a vytvářejí bezpečnější prostředí pro lékaře a pacienty.

Chat