CIVCO Medical Solutions | Dansk

Kirurgiske og specialbeskyttelsesovertræk

CIVCO tilbyder også beskyttelsesovertræk til en lang række specialer og kirurgiske anvendelsesområder for at udvide området for steril beskyttelse mod krydskontaminering. Beskyttelsesovertræk til:

  • Transøsfageale undersøgesler.
  • Kirurgiske undersøgesler (Surgi™, Surgi-Boot™ og Surgi-Tip™).
  • Ultralydsapparatur/maskiner.
  • Kabler/ledninger.
  • Laparoskopi.

Chat