CIVCO Medical Solutions | Polskie

Osłony na sondy ultrasonograficzne endocawitarne

Osłonki na sondy endokawitarne CIVCO służą jako bariera wirusowa dla przez odbytniczych i przez pochwowych procedur ultrasonograficznych. Kompatybilne z większością producentów ultrasonografii i dostępne w kilku rodzajach materiałów, nasze osłony na sondy pochwowe i doodbytnicze cieszą się zaufaniem w ochronie lekarzy i pacjentów przed zakażeniami krzyżowymi.

Chat