CIVCO Medical Solutions | Polskie

Osłonyc Chirurgiczne oraz Specjalistyczne

CIVCO oferuje również osłony do różnych zastosowań specjalistycznych i chirurgicznych, aby rozszerzyć zakres sterylnej ochrony przed zakażeniami krzyżowymi:

  • Osłony na sondy przezprzełykowe (TEE lub TOE)
  • Osłony Surgi ™, Surgi-Boot ™ i Surgi-Tip ™
  • Obłożenia na Ultrasonografy
  • Osłony na przewody
  • Osłony laparoskopowe

Chat