CIVCO Medical Solutions | Polskie

Auto Rejestracja Fuzji

OmniTRAX ™ Active Patient Tracker zapewnia automatyczną rejestrację połączonych obrazów w celu zapewnienia nieprzerwanej nawigacji w czasie rzeczywistym. Widoczny w tomografii komputerowej i ultrasonografii lub rezonansie magnetycznym i ultrasonografii, omniTRAX posiada stałe punkty odniesienia, które umożliwiają szybką i dokładną rejestrację anatomii pacjenta przy użyciu wcześniej uzyskanych zestawów danych objętości. Wystarczy przykleić omniTRAX do docelowej anatomii pacjenta i zmienić jego pozycję, jeśli to konieczne, za pomocą aktywnych stref marketingowych skóry trackera pod TK i ultradźwiękami lub MR i USG.

Chat