CIVCO Medical Solutions | Polskie

Elektomagnetyczne Śledzenie Igły

VirtuTRAX ™ to intuicyjne urządzenie umożliwiające lekarzom dokładniejsze śledzenie końcówki dowolnego sztywnego instrumentu. Zamień gotowe narzędzia, takie jak igły ablacyjne, strzykawki i igły do biopsji kości, w urządzenie śledzone. Teraz lekarze mogą mieć bardzo dokładny, trójwymiarowy plan anatomiczny umożliwiający dostęp do trudnych celów. VirtuTRAX może być używany z urządzeniami do takich zastosowań jak ablacja, biopsja tkanki rdzeniowej, drenaż i dostarczanie terapeutyczne.

eTRAX ™ posiada czujnik elektromagnetyczny wbudowany w końcówkę igły. Dzięki możliwości łączenia innych metod obrazowania z ultradźwiękami, eTRAX przenosi fuzję obrazów na nowy wymiar, pomagając lekarzom zapewnić bardziej dynamiczne i dokładne narzędzie do śledzenia końcówki igły w czasie rzeczywistym, w nawigacji opartej na obrazie. Lekarze mogą mieć bardzo dokładny, trójwymiarowy plan anatomiczny umożliwiający dostęp do trudnych celów podczas ablacji, biopsji tkanki rdzeniowej, drenażu, aspiracji płynów, porodów terapeutycznych, dostępu naczyniowego i znieczulenia.

Chat