CIVCO Medical Solutions | Polskie

Prowadnice Endokawitarne

Prowadnice Endokawitarne są zaprojektowane tak, aby odpowiadały wytycznym wyświetlanym na ekranie, kierując narzędzia do dokładnych procedur umieszczania. Prowadnice przez odbytnicze lub przez pochwowe do głowic czołowych producentów systemów ultrasonograficznych są zalecane do takich zabiegów, jak biopsje tkanek, aspiracje płynów, cewnikowanie i umieszczanie markerów.

Chat