CIVCO Medical Solutions | Polskie

Do Znieczulenia miejscowego lub Dostępu Naczyniowego

System naprowadzania igły Infiniti Plus jest skutecznym narzędziem służącym do poprawy wydajności i wyników blokad nerwowych pod kontrolą Ultrasonografu w płaszczyźnie (IP) oraz umieszczania linii centralnej.

Chat