CIVCO Medical Solutions | Polskie

Ręczna dezynfekcja sond wysokiego poziomu

Ręczna dezynfekcja sondy ultradźwiękowej to bezpieczny i skuteczny sposób czyszczenia głowic po zabiegu półkrytycznym. Częściowo krytyczne sondy to te, które mają kontakt z błonami śluzowymi, nienaruszoną skórą lub pacjentami wysokiego ryzyka, takimi jak TEE, sondy wewnątrzpochwowe lub wewnątrzodbytnicze. Sondy i sondy ultradźwiękowe wszystkich rozmiarów można w ekonomiczny sposób czyścić ręcznie.

Podczas ręcznego czyszczenia sondy ultradźwiękowej lub sondy należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  • Dostępne rodzaje roztworów dezynfekujących wysokiego poziomu
  • Wymagania dotyczące wentylacji
  • Proces logowania
  • Czas namaczania i wymagania dotyczące płukania

Stacje dezynfekcyjne GUS firmy CIVCO zapewniają bezpieczniejszy sposób ręcznej regeneracji większości typów i rozmiarów sond ultradźwiękowych i celowników. Systemy GUS zapewniają wentylację i filtrowanie, aby stworzyć lepiej chronione środowisko dla lekarzy i pacjentów.

Chat