CIVCO Medical Solutions | ไทย

การติดตามเข็มแม่เหล็กไฟฟ้า

VirtuTRAX ™ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำให้แพทย์ในการติดตามส่วนปลายของเข็ม เช่น การผ่าตัดโดยใช้เข็ม, การใช้กระบอกฉีดยา หรือ การใช้เข็มเจาะกระดูก สำหรับการติดตามอุปกรณ์ แพทย์สามารถเพิ่มความแม่นยำได้ด้วยการดูภาพร่างกาย 3 มิติ เพื่อเข้าถึงตำแหน่งที่ยาก VirtuTRAX ™ ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เพื่อ การผ่าตัดโดยใช้เข็ม, การใช้เข็มสำหรับตัดเจาะชิ้นเนื้อ, การระบายของเสีย และการรักษาแบบเฉพาะจุด (นำส่ง)

eTRAX ™ มีลักษณะเด่นคือ มีเซนต์เซอร์เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าฝังอยู่บริเวณส่วนปลายของเข็ม ซึ่งสามารถช่วยในการรวมภาพด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ เป็นการรวมภาพในมิติใหม่ ซึ่งช่วยให้แพทย์มีความแม่นยำในการติดตามส่วนปลายของเข็มภายใต้การนำทางของภาพแบบ real-time ซึ่งทำให้แพทย์มีความแม่นยำสูงในการตรวจจับบริเวณอวัยวะต่างๆแบบ 3 มิติ ในบริเวณที่เข้าถึงยาก สำหรับการทำหัตถการต่างๆ เช่น การผ่าตัดโดยใช้เข็ม, การใช้เข็มสำหรับตัดเจาะชิ้นเนื้อ, การระบายของเสีย,การเจาะดูดเซลล์ ,การรักษาแบบเฉพาะจุด (นำส่ง),การเข้าถึงเส้นเลือด และการดมยาสลบ

Chat