CIVCO Medical Solutions | ไทย

ชุดนำเข็มสำหรับหัวตรวจอัลตราซาวด์แบบ Endocavity

ชุดนำเข็มสำหรับหัวตรวจอัลตราซาวด์แบบ Endocavity ถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับการแนะนำของซอฟต์แวร์บนหน้าจอ เพื่อให้วางตำแหน่งของอุปกรณ์ได้อย่างแม่นยำ เป็นชุดสำหรับนำหัวตรวจเพื่อตรวจทาง Transrectal หรือ Transvaginal ซึ่งบ.ผู้ผลิตเครื่องอัลตราซาวด์แนะนำสำหรับการทำหตถการ เช่น การเจาะตัดชิ้นเนื้อ,การเจาะดูดของเหลว, การใส่สายสวน และการระบุตำแหน่งในการเจาะ

Chat