CIVCO Medical Solutions | Tiếng Việt

Vỏ bọc đầu dò siêu âm Endocavity

Các loại vỏ bọc đầu dò siêu âm Endocavity (siêu âm qua âm đạo, trực tràng, đáy chậu, v.v) của CIVCO đóng vai trò như một tấm lá chắn siêu vi dành cho các thủ thuật siêu âm qua trực tràng và qua âm đạo. Tương thích với hầu hết các hãng máy siêu âm và được cấp bằng một số loại vật liệu, các loại vỏ đầu dò âm đạo và trực tràng của chúng tôi được tin cậy để bảo vệ các bác sĩ và bệnh nhân chống lại lây nhiễm chéo.

Chat