CIVCO Medical Solutions | Tiếng Việt

Vỏ bọc đầu dò siêu âm tổng quát

Vỏ bọc đầu dò của CIVCO được sử dụng với các đầu dò siêu âm tổng quát cho nhiều thủ thuật và chuyên khoa lâm sàng khác nhau, bao gồm chẩn đoán hình ảnh, chăm sóc tại chỗ, gây tê và sản phụ khoa. Các bác sĩ tin tưởng các sản phẩm của chúng tôi sẽ mang lại cho họ những trải nghiệm an toàn, đơn giản và thoải mái.

Vỏ bọc đầu dò siêu âm tổng quát có cho tất cả các đầu dò siêu âm với nhiều độ dài và chất liệu khác nhau, bao gồm cả dòng sản phẩm CIV-Flex™, một vật liệu mềm, bền và không chứa latex cao su tự nhiên.

Chat