CIVCO Medical Solutions | Tiếng Việt

Vỏ bọc đầu dò cho Ngoại khoa & Chuyên khoa

CIVCO cũng cung cấp vỏ bọc đầu dò ứng dụng cho chuyên khoa và ngoại khoa nhằm mở rộng lĩnh vực bảo vệ vô khuẩn chống lây nhiễm chéo:

  • Vỏ bọc đầu dò qua thực quản (TEE hoặc TOE)
  • Vỏ bọc ngoại khoa Surgi™, Surgi-Boot™ và Surgi-Tip™
  • Săng y tế dùng cho máy siêu âm
  • Vỏ bọc dây đầu dò
  • Vỏ bọc ống nội soi phúc mạc

Chat