CIVCO Medical Solutions | Tiếng Việt

Cân chỉnh tự động trong kỹ thuật Fusion

Bộ dẫn kim gắn lên bệnh nhân omniTRAX™ cho phép cân chỉnh tự động đối với các hình ảnh được hòa trộn để định vị thời gian thực và không bị gián đoạn. Có thể hiển thị dưới CT và siêu âm hoặc Cộng hưởng từ và siêu âm, omniTRAX có các điểm tham chiếu cố định để cân chỉnh giải phẫu bệnh nhân nhanh chóng và chính xác bằng cách sử dụng bộ dữ liệu khối đã thu được trước đó. Đơn giản chỉ cần gắn omniTRAX vào vùng giải phẫu của bệnh nhân mục tiêu và vị trí thay đổi của bệnh nhân nếu cần, sử dụng các vùng đánh dấu trên da để chủ động theo dõi khi hòa hình ảnh CT và siêu âm hoặc Cộng hưởng từ và siêu âm.

Chat