CIVCO Medical Solutions | Tiếng Việt

Theo dõi kim điện từ

VirtuTRAX™ là một thiết bị trực quan cho phép các bác sĩ theo dõi chính xác hơn đầu của bất kỳ kim cứng nào. Biến các thiết bị “sẵn có”, như kim cắt, xy-lanh và kim sinh thiết xương thành thiết bị được theo dõi. Giờ thì các bác sĩ có thể có một bản đồ giải phẫu 3D với độ chính xác cao để tiếp cận được các mục tiêu khó. VirtuTRAX có thể được sử dụng với các thiết bị ứng dụng trong việc cắt, sinh thiết mô lõi, dẫn lưu và phân phối trị liệu.

eTRAX™ có một cảm biến điện từ được nhúng vào đầu kim. Và giờ với khả năng hòa được với các phương thức chẩn đoán hình ảnh khác với hình ảnh siêu âm, eTRAX đã đưa kỹ thuật hòa hình ảnh lên một tầm cao mới, giúp cung cấp cho các bác sĩ có một công cụ linh động và chính xác hơn để theo dõi đầu kim trong quá trình định vị dưới hướng dẫn bằng hình ảnh thời gian thực. Các bác sĩ có thể có một bản đồ giải phẫu 3D với độ chính xác cao để tiếp cận các mục tiêu khó trong quá trình cắt, sinh thiết mô lõi, dẫn lưu, hút dịch, phân phối trị liệu, tiếp cận qua đường mạch máu và gây tê.

Chat