CIVCO Medical Solutions | Tiếng Việt

Dẫn kim sinh thiết

Hệ dẫn kim Verza là hệ dẫn kim thế hệ tiếp theo mang đến sự linh hoạt có một không hai, dễ sử dụng và đem lại sự tự tin trong những can thiệp dưới hướng dẫn bằng siêu âm in-plane (trong mặt cắt siêu âm) trong chẩn đoán và điều trị.

Gá dẫn kim Ultra-Pro II có thể được sử dụng trong nhiều thủ thuật can thiệp y khoa khác nhau, bao gồm các thủ thuật sinh thiết mô lõi, hút và cắt bằng kim nhỏ. Ultra-Pro II vô cùng phù hợp cho các bác sĩ mong muốn kim chuyển động có giới hạn và có được một đường dẫn kim trực tiếp đến mục tiêu.

Chat