CIVCO Medical Solutions | Tiếng Việt

Dẫn kim Endocavity

Các hệ dẫn kim endocavity được thiết kế tương ứng với các hướng dẫn phần mềm trên màn hình, các công cụ dẫn hướng trực tiếp một cách chính xác trong các thủ thuật đặt ống thông. Khuyến nghị sử dụng những loại gá dẫn kim qua đường trực tràng hoặc âm đạo với các đầu dò từ các hãng sản xuất máy siêu âm hàng đầu cho các thủ thuật như sinh thiết mô, hút dịch, đặt ống thông và đặt dấu chuẩn.

Chat