CIVCO Medical Solutions | Tiếng Việt

Dẫn kim tổng quát

Gá dẫn kim dùng một lần của CIVCO gắn vào đầu dò siêu âm của bạn thông qua môt giá đỡ dùng nhiều lần được thiết kế riêng hoặc thông qua tính năng gắn trực tiếp được xây dựng trên đầu dò đó.

Chat