CIVCO Medical Solutions | Tiếng Việt

Dẫn kim Gây tê vùng hoặc Tiếp cận qua đường mạch máu

Hệ dẫn kim Infiniti Plus là một công cụ hiệu quả được sử dụng để cải thiện hiệu quả và chất lượng cho các thủ thuật phong bế thần kinh và đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm.

Chat