CIVCO Medical Solutions | Tiếng Việt

Lưu trữ dầu dò siêu âm

Có rất nhiều khó khăn trong việc lưu trữ các đầu dò siêu âm, như sắp xếp chỗ chứa chủng loại và độ dài khác nhau của đầu dò, giữ cho đầu dò tách khỏi cáp sau khi khử khuẩn cấp độ cao, và tìm một khu vực kín, ít qua lại để treo đầu dò.

Tủ lưu trữ đầu dò của CIVCO giải quyết hầu hết các khó khăn trong lưu trữ đầu dò siêu âm của bạn. Giải pháp đáp ứng các tiêu chuẩn này có sẵn cho các loại đầu dò tổng quát, endocavity và TEE.

Giá đầu dò giữ cho các đầu dò tách biệt với đầu nối và cáp.

Đầu dò treo thẳng đứng bên trong tủ và đầu của đầu dò không chạm vào tường phía sau.

Hệ thống lọc HEPA đích thức giữ cho luồng không khí sạch lưu thông liên tục.

Cửa tủ được khóa để tăng cường sự an toàn, và một cửa sổ để xem cho phép các bác sĩ nhìn thấy bên trong tủ mà không cần mở cửa tủ.

Chat