CIVCO Medical Solutions | Tiếng Việt

Giải pháp khám chữa bệnh tiền liệt tuyến qua đáy chậu

AccuCARE của CIVCO Medical Solutions là một dòng thiết bị và phụ kiện điều trị tiền liệt tuyến hoàn chỉnh để thực hiện một số thủ thuật qua đáy chậu hoặc qua trực tràng dưới hướng dẫn của siêu âm như:

  • Liệu pháp xạ trị áp sát
  • Đặt dấu điểm chuẩn (trong xạ trị)
  • Sinh thiết dưới hướng dẫn của tấm ma trận
  • Liệu pháp áp lạnh
Dòng sản phẩm AccuCARE cung cấp cho bác sĩ các thiết bị gồm máy giữ ổn định, máy bước (stepper) và các các phụ kiện dành riêng cho thủ thuật được thực hiện qua đáy chậu.

Chat