610-116 - Aquasonic® Ultrasound Gel

Aquasonic® 100, 5 liters, 1 dispenser bottle (Ref. # 01-50)

610-117 - Aquasonic® Ultrasound Gel

Aquasonic® 100, 20 gram sterile gel packets (Ref. # 01-01)

610-130 - Aquasonic® Ultrasound Gel

Aquasonic® 100,.25L bottles (Ref. #01-08)

610-455 - Aquasonic® Ultrasound Gel

Aquasonic® Clear, 5 liters econopack, 2 dispenser bottles (Ref. # 03-54)

610-1122 - Aquasonic® Ultrasound Gel

Aquasonic® 100, 100-20 gram gel packettes per dispenser box (Ref.# 01-20)